YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG

Folkeuniversitetet i Århus 

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

Den religiøse dimension og biblen som vejleder

Bibelen kan læses på mange måder, og den rummer meget livstolkning og visdom. En eksistentiel læsning forudsætter et kendskab til det religiøse sprog og dets symbol- og billedrigdom og en fortrolighed med, hvordan den religiøse virkelighed udtrykker en dybde i menneskelivet og en længsel efter mening.

Kurset vil tage udgangspunkt i en såvel psykologisk som teologisk undersøgelse af den religiøse dimensions virkelighedstolkning. Med inddragelse af bl.a. C. G. Jungs psykologi vil vi dernæst forsøge at genvinde det religiøse sprog gennem læsning af bibeltekster og andre symbol- og billedmættede fremstillinger, som rummer en livstydende og vejledende dimension

Under¬visningen forløber over 6 torsdage med 4 timer pr. gang.

Mødedatoerne er torsdagene 13/9, 27/9, 11/10, 1/11, 15/11 og 29/11 kl. 17.15-20.45

Deltagerantallet er begrænset til 24.

 

 

 

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 2 - åben for nye deltagere

 

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 3/11 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 390 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

 

 

Andre foredrag og arrangementer

 

 

Det unyttiges nødvendighed - Mølholm sognehus i Vejle.

Vi mennesker lever vores liv i flere dimensioner, men ofte bliver vi så opslugte af alt det, der sker i den almindelige dagligdag, at noget i os ikke får den næring, som er nødvendig for at vores liv kan føles fyldt. Alle har brug for nærhed, for at se og opleve livet i en større sammenhæng, for at føle mening, og i mange mennesker vågner der med tiden en længsel efter at møde og udfolde noget af alt dette. Det gælder både i relation til andre mennesker, og også i relation til en dybere åndelig dimension, til Gud.

En sådan længsel melder sig ofte i perioder, hvor livet gør ondt, og hvor de færdigheder, vi har levet af i det aktive hverdagsliv, ikke mere kan anvendes. Hvis styrken er mistet, hvordan lever vi så med skrøbeligheden? Hvor er glæden midt i det, der gør ondt? Hvilke værdier kan åbne sig for os, hvis de gamle bliver tomme? Og hvordan nærmer vi os et indre meningsgivende liv? Disse og lignende spørgsmål vil stå i centrum for aftenens foredrag, hvor også bibelske tekster vil blive inddraget

Torsdag den 20. september kl. 13, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle

Foredraget er en del af et kirkehøjskoleforløb over hele dage, se kirkens hjemmeside..

Pris pr. foredrag: 60 kr. Frokost og kaffe, hvis det ønskes: 70 kr.