YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG

Folkeuniversitetet i Århus 

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet er mystikkens evangelium. Det beskriver, hvorledes Jesus kommer til verden for at give mennesker en mulighed for at møde Gud. I billeder vises den trosvej, som Jesus fører disciplene ad. Fra kaldelsens øjeblik leder han dem skridt for skridt nærmere sig selv og sin virkelighed, indtil de igennem ham kan møde Gud. Efter sin død og opstandelse sender Jesus disciplene ud i verden for at viderebringe den trosvej og den ny virkelighed, han har åbnet for dem. Johannesevangeliet rummer således en beskrivelse af stadierne på den åndelige vej ethvert menneske kan følge i sin søgen efter Gud.

Teksttolkningerne vil igennem undervisningen blive suppleret med billeder af ikoner og anden religiøs kunst.

Under¬visningen forløber over 6 torsdage med 4 timer pr. gang.

Mødedatoerne er torsdagene 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 12/4 og 19/4 kl. 17.15-20.45

Deltagerantallet er begrænset til 24.

 

 

FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 1

Bibelteksterne rummer en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives her de grundvilkår, vi alle er underlagt, og der anvises veje til at møde livet, som det er, men også til at finde mere meningsgivende perspektiver på tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Derfor er der meget hjælp og vejledning at hente i bibelteksterne - både for den, der gerne vil kende sig selv og sine muligheder bedre, og for den åndeligt søgende, som længes efter en religiøs dimension i tilværelsen.

Denne studiekreds vil være første del af en gennemgang af den trosvej, som Johannesevangeliet beskriver. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 10/2 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 390 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

 

 

Andre foredrag og arrangementer

 

Om at blive menneske - Antvorskov Kirke i Slagelse

Foredraget holdes i forlængelse af min bog "At blive menneske. Meditativ fordybelse i den bibelske urfortælling". Her læses bibelens gamle fortællinger om Adam og Eva, Kain og Abel, Noahs Ark og Babelstårnet som en beskrivelse af, hvordan vi udvikler os som mennesker i mødet med hinanden og det ukendte.

Torsdag den 1. februar kl. 17-19, Agersøvej 86b, 4200 Slagelse

Der serveres en let anretning og vin/vand.

Deltagelse koster 50 kr.

Tilmelding tirsdag-trosdag kl. 9-12 på sms 41 31 05 63 eller på tlf.: 58 55 54 12. Senest torsdag den 30. januar kl. 12.

Det unyttiges nødvendighed - Mølholm sognehus i Vejle.

Vi mennesker lever vores liv i flere dimensioner, men ofte bliver vi så opslugte af alt det, der sker i den almindelige dagligdag, at noget i os ikke får den næring, som er nødvendig for at vores liv kan føles fyldt. Alle har brug for nærhed, for at se og opleve livet i en større sammenhæng, for at føle mening, og i mange mennesker vågner der med tiden en længsel efter at møde og udfolde noget af alt dette. Det gælder både i relation til andre mennesker, og også i relation til en dybere åndelig dimension, til Gud.

En sådan længsel melder sig ofte i perioder, hvor livet gør ondt, og hvor de færdigheder, vi har levet af i det aktive hverdagsliv, ikke mere kan anvendes. Hvis styrken er mistet, hvordan lever vi så med skrøbeligheden? Hvor er glæden midt i det, der gør ondt? Hvilke værdier kan åbne sig for os, hvis de gamle bliver tomme? Og hvordan nærmer vi os et indre meningsgivende liv? Disse og lignende spørgsmål vil stå i centrum for aftenens foredrag, hvor også bibelske tekster vil blive inddraget

Torsdag den 20. september kl. 13, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle

Foredraget er en del af et kirkehøjskoleforløb over hele dage, se kirkens hjemmeside..

Pris pr. foredrag: 60 kr. Frokost og kaffe, hvis det ønskes: 70 kr.