YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 1

Bibelteksterne rummer en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives her de grundvilkår, vi alle er underlagt, og der anvises veje til at møde livet, som det er, men også til at finde mere meningsgivende perspektiver på tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Derfor er der meget hjælp og vejledning at hente i bibelteksterne - både for den, der gerne vil kende sig selv og sine muligheder bedre, og for den åndeligt søgende, som længes efter en religiøs dimension i tilværelsen.

Denne studiekreds vil være første del af en gennemgang af den trosvej, som Johannesevangeliet beskriver. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 10/2 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 390 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

FORTSATTE KURSER

Weekendkurser     

Fordybelse i Markusevangeliet - lukket gruppe

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret

Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”.

Kursusdagene er bygget over en fortløbende læsning af Markusevangeliet og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksternes bevægelse og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 24. - 26. marts

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 18.00, sidste dag dog kl. 17

Pris: 2100 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

Kristen fordybelse - internat  -  lukket gruppe

3 dage i foråret og 1 dag i efteråret.

Gennem forskellige temaer fordyber vi os i bibelske tekster, religiøse billeder og musik. Sammen forsøger vi at nærme os en dybere oplevelse og forståelse af os selv og vores gudsforhold.

Temaet for forårskurset bestemmes i fællesskab på efterårsmødet.

Tid: 16. - 18. marts

Pris: 2.100 kr. Overnatning mm: 700 kr. + udgift til to fælles måltider.

(morgenmad og frokost medbringes)

Sted: Dronningens Ferieby i Grenaa- tæt på strand og skov.

1-dags kurser

"At blive menneske" - den bibelske urfortælling som bevidsthedsvej 4 - et forløb på 12 gange .

Ny gruppe

Mandag den 5. februar kl. 10 - 17: Første skabelsesberetning

Mandag den 12. marts kl. 10 - 17: Anden skabelsesberetning

Mandag den 23. april kl. 10 - 17: Frilstelsen - skam

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 5 - et forløb på 26 gange.

Lukket gruppe

Fredag den 26. januar kl. 10 - 17: Jesus som vejen, sandheden og livet

Fredag den 9. marts kl. 10 - 17: Mødet med Faderen

Fredag den 20. april kl. 10 - 17: Jesu bortgang og hans sidste bøn

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 6 - et forløb på 26 gange.

Ny gruppe

Tirsdag den 30. januar kl. 10 - 17: Kaldelse

Tirsdag den 13. marts kl. 10 - 17: Personlige bindinger

Tirsdag den 24. april kl. 10 - 17: Opgør med gudsbilledet

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Aftenkurser

 

Forstå dine drømme - åben gruppe

I de bibelske fortællinger spiller drømme en vis rolle, bl.a. i beretningerne omkring Jesu barndom.

Vi drømmer alle hver nat, og vores drømme har vigtige ting at fortælle os om den måde, vi lever vores liv på. Der er meget vejledning at hente i personlige drømme.

I denne gruppe arbejder vi med deltagernes egne drømme.

Gruppen mødes 3 aftener i efteråret, kl. 18.30 - 22.00.

Datoerne aftales i fællesskab, når 4 deltagere har meldt sig.

Pris: 1.500 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde