YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk


Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 4 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.


Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 2/11  kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 460 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

FORTSATTE KURSER

Weekendkurser     

Fordybelse i Paulus - 1 ledig plads

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret

Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”, og de næste 4 kurser vil være en læsning af Paulustekster og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 6. - 8. april

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 18.00, sidste dag dog kl. 17

Pris: 2.250 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

Kristen fordybelse - internat  -  lukket gruppe

3 dage i foråret og 1 dag i efteråret.

Gennem forskellige temaer fordyber vi os i bibelske tekster, religiøse billeder og musik. Sammen forsøger vi at nærme os en dybere oplevelse og forståelse af os selv og vores gudsforhold. Fra foråret begynder en fortløbende læsning af Markusevangeliet.

Tid: 29. - 31. marts 2019

Pris: 2.100 kr. Overnatning mm: 800 kr. + udgift til to fælles måltider.

(morgenmad og frokost medbringes)

Sted: Dronningens Ferieby i Grenaa- tæt på strand og skov.

1-dags kurser


To nye grupper begynder februar 2020.

Det er allerede nu muligt at blive skrevet op!


Ny gruppe i Johannesevangeliets vej begynder februar 2020

Ny gruppe i ”At blive menneske” begynder februar 2020


"At blive menneske" - den bibelske urfortælling som bevidsthedsvej 4 - et forløb på 12 gange .

Lukket gruppe

Mandag den 28. januar kl. 10 - 17: Gudsønner og menneske-døtre

Mandag den 18. marts kl. 10 - 17: Noa og arken

Mandag den 6. maj kl. 10 - 17: Noa og duen

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 5 - et forløb på 26 gange.

Lukket gruppe

Fredag den 1. februar kl. 10 - 17: Jesu opstandelse

Fredag den 15. marts kl. 10 - 17: Den opstandne og disciplene

Fredag den 26. april. kl. 10 - 17: Det sidste møde

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 6 - et forløb på 26 gange.

Lukket gruppe

Torsdag den 5. februar kl. 10 - 17: Et glimt af gudsriget og den mørke nat

Tirsdag den 19. marts kl. 10 - 17: At se sig selv

Tirsdag den 30. april kl. 10 - 17: At se Jesus

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde