YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 2 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 3/11 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 390 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

FORTSATTE KURSER

Weekendkurser     

Fordybelse i Markusevangeliet - lukket gruppe

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret

Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”.

Kursusdagene er bygget over en fortløbende læsning af Markusevangeliet og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksternes bevægelse og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 26. - 28. oktober

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 18.00, sidste dag dog kl. 17

Pris: 2100 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

Kristen fordybelse - internat  -  lukket gruppe

3 dage i foråret og 1 dag i efteråret.

Gennem forskellige temaer fordyber vi os i bibelske tekster, religiøse billeder og musik. Sammen forsøger vi at nærme os en dybere oplevelse og forståelse af os selv og vores gudsforhold.

Temaet for forårskurset bestemmes i fællesskab på efterårsmødet.

Tid: 9. november og 29. - 31. marts 2019

Pris: 2.100 kr. Overnatning mm: 750 kr. + udgift til to fælles måltider.

(morgenmad og frokost medbringes)

Sted: Dronningens Ferieby i Grenaa- tæt på strand og skov.

1-dags kurser

"At blive menneske" - den bibelske urfortælling som bevidsthedsvej 4 - et forløb på 12 gange .

Ny gruppe

Mandag den 27. august kl. 10 - 17: Fristelse - angst og projektion

Mandag den 8. oktober kl. 10 - 17: Kain og Abel

Mandag den 3. december kl. 10 - 17: Gudsønner og menneskedøtre

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 5 - et forløb på 26 gange.

Ny gruppe

Fredag den 31. august kl. 10 - 17: Getsemane og Peters fornægtelse

Fredag den 5. oktober kl. 10 - 17: Jesus for Pilatus

Fredag den 23. nov. kl. 10 - 17: Jesu korsfæstelse

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 6 - et forløb på 26 gange.

Ny gruppe

Torsdag den 23 august kl. 10 - 17: Genfødslens nødvendighed

Tirsdag den 9. oktober kl. 10 - 17: At slippe sig selv-overgivelse

Tirsdag den 20. nov. kl. 10 - 17: At slippe sig selv-helbredelse

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde