YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

NYHEDER

Kommende gudstjenester

 

Radiogudstjeneste i Todbjerg Kirke søndag den 22. oktober kl. 10

Alle er velkomne til gudstjenesten (Mark. 2,1-12)

Pilgrimsejser

 

I 2018 er der to pilgrimsrejer:

 

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland 7. - 15. maj 2018

http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/graekenland/rejser-med-rejseleder/1803854-graekenland-i-paulus-fodspor-_lene-hoejholt/

 

Meditativ pilgrimsrejse til Assisi.

3. - 10. september 2018

 

Om indhold se nærmere på siden: "Pilgrimsrejser"

Se billeder fra tidligere rejser på samme side

 

Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

 

 

 

Stilhedens døgn - interreligiøst stilhedsdøgn

i Aarhus. 27. - 28. oktober

 

Indledende meditation i Kasted kirke, Kasted Byvej 6C, 8200 Kasted

Fredag den 27. oktober kl. 20 - 21

 

Efter meditationen er der tidebøn og efterfølgende vågenat med tidebønner.

Stilhedens døgn er et samarbejde mellem flere lokale folkekirker, kvækerne, og meditationscentrene Øsal Ling, Det tibetansk buddhistiske Center i Århus, og Brahma Kumaris.

Se hele programmet her: http://sktlukaskirke.dk/event/3533371

Nye kurser

Bibelmeditation og personlig fordybelse

Bibelen rummer visdom og vejledning til enhver, der ønsker at finde dybere kendskab til sig selv og til at opleve større nærhed til Gud.

I efteråret bliver der et kursus bestående af to enkelte dages bibelmeditation og personlig fordybels, en dag med en tekst fra Det gamle Testamente og en dag med en fra Det nye Testamente.

Kurset er for mennesker, der ønsker at finde ind i Bibelens vejledende univers, og som måske også gerne vil afprøve denne form for fordybelse, før de melder sig til et mere forpligtende forløb. Det er også for de, der blot trænger til et par dage i bibelteksternes nærvær.

Tid: Tirsdagene den 14. november og 5. december

Pris: 1600 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Forstå dine drømme - åben gruppe

I de bibelske fortællinger spiller drømme en vis rolle, bl.a. i beretningerne omkring Jesu barndom.

Vi drømmer alle hver nat, og vores drømme har vigtige ting at fortælle os om den måde, vi lever vores liv på. Der er meget vejledning at hente i personlige drømme.

I denne gruppe arbejder vi med deltagernes egne drømme.

 

Gruppen mødes 3 aftener i efteråret, kl. 18.30 - 22.00. Datoerne aftales i fællesskab, når 4 deltagere har meldt sig til gruppen..

Pris: 1.500 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

 

Nye grupper i "At blive menneske" og "Johannesevangeliets vej"

Efter nytår begynder to nye 1-dags grupper:

 

"At blive menneske - den bibelske urfortælling som bevidsthedsvej" 4 - et forløb på 12 mandage fordelt over 2 år, hvor vi ved teksternes vejledning arbejder os igennem de menneskelige grundvilkår, som vi alle har fået givet, og tydeliggør dem i vores egne liv.

Mandag den 29. januar kl. 10 - 17: Første skabelsesberetning

Mandag den 12. marts kl. 10 - 17: Anden skabelsesberetning

Mandag den 23. april kl. 10 - 17: Frilstelsen - skam

 

"Johannesevangeliets vej" 6 - et forløb på 26 tirsdage fordelt over 4½ år, hvor vi sammen med disciplene bevæger os ad den trosvej, som Jesus synliggør i verden.

Tirsdag den 30. januar kl. 10 - 17: Kaldelse

Tirsdag den 13. marts kl. 10 - 17: Personlige bindinger

Tirsdag den 24. april kl. 10 - 17: Opgør med gudsbilledet

 

På begge kursusforløb arbejder deltagerne imellem kursusdagene med de spejlinger, som teksterne giver ind i egne personlige liv med problematikker og ressourcer, og lader sig på den måde føre af teksternes univers.

Erfaringer deles med resten af gruppen - til inspiration.

Pris: 800 kr. pr. mødegang

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

 

 

Foredrag

FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Forløbet fortsat fra efteråret, nye deltagere kan komme til.

Bibelteksterne rummer en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives her de grundvilkår, vi alle er underlagt, og der anvises veje til at møde livet, som det er, men også til at finde mere meningsgivende perspektiver på tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Derfor er der meget hjælp og vejledning at hente i bibelteksterne - både for den, der gerne vil kende sig selv og sine muligheder bedre, og for den åndeligt søgende, som længes efter en religiøs dimension i tilværelsen.

På denne studiekreds læses udvalgte tekster fra både Det gamle og Det nye Testamente, og sammen tolker vi dem og finder ind til den vejledning og forståelse, de rummer.

Tirsdagene 10/10, 24/10 kl. 19 - 21

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 300 kr.

Folkeuniversitetet i Århus

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

 

De kristne mystikere og religiøse oplevelser

De kristne mystikere er en kilde til fornyelse af vor tids kristendom. Mystikerne levede i den nærhed til Gud, som mange mennesker i dag længes efter. Især middelalderens store mystikere erfarede et gudsnærvær, der gjorde dem nyskabende i deres tid og fik dem til at bryde helt nye veje både religiøst, socialt og kulturelt. Et indblik i de oplevelser, erkendelser og erfaringer, som prægede dem, kan kaste lys over menneskers religiøse oplevelser også i dag og give et sprog at udtrykke dem i. De kristne mystikeres univers er en inspiration for den, som søger!

På kurset vil vi beskæftige os med den religiøse oplevelse og den mystiske vej. Begge dele vil blive belyst gennem forskellige mystikeres liv og tanker, først og fremmest Hildegard af Bingen, Frans af Assisi, Mester Eckehart og Teresa af Avila.

Deltagerantallet er begrænset til 24.

Mødedatoer: Torsdagene 7/9, 21/9, 5/10, 26/10, 9/11 og 23/11 kl. 17.15-20.45

 

 

Vejen, sandheden og livet – tre foredrag om den åndelige vej, Jesus bragte ind i menneskelivet

Dronninglund 27. september, 1. november, 22. november

 

”Vejen, sandheden og livet” er centrale begreber i kristendommen og i det menneskelige eksistentielle vilkår, når vi søger efter dybde og mening i livet. Se nærmere på siden: "Foredrag"

Alle aftner begynder kl. 19.30 og finder sted i Dronninglund Sognegård.

Gratis adgang. 20 kr. for kaffen.

Bofællesskab Baunehøj

Bofællesskab Baunehøj er et bofællesskab på fortrinvist kristent grundlag. Lige nu er der ingen ledige boliger, men det er muligt at komme på venteliste efter en indledende samtale.

Vi mediterer dagligt sammen i vores dejlige fælleshus og forsøger derigennem at opbygge fællesskabet og dele vores kristne tro. Ind imellem holder vi også gudstjeneste sammen. Fællesspisninger har vi en gang om måneden, og derimellem er der det sociale fælles liv, somspontant opstår.

Det er er et åbent fællesskab, hvor der ikke forventes en bestemt tilgang til kristendommen.

Bofællesskabet ligger i Rønde udenfor Århus. Alle husene er nye og har en storslået udsigt over land og vand.

 

For nærmere oplysninger se bofællesskabets hjemmeside: http://bofaellesskab-baunehoej.dk/

Foredrag

 

Folkeuniversitetet i Århus

Tilmelding skal ske til Folkeuniversitetet

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

Yderligere oplysninger om undervisningen

findes på hjemmesiden under "Foredrag".

 

Det nye Testamente

På grundkurset vil vi gennem læsning af udvalgte tekststykker fra evangelierne forsøge at nå ind til teksternes eksistentielle kerne og til den livsforståelse, de formidler, - og vi vil arbejde med, hvorledes denne kerne kan tale til mennesker i dag og give den åndelige vejledning, mange længes efter. Bibelteksterne vil blive suppleret med belysende teologiske og litterære kommen¬tarer og eksempler; billeder fra kunsten vil ligeledes blive inddraget.

Deltagerantallet er begrænset til 24.

Mødedatoerne er torsdagene: 9/2, 23/2, 2/3, 23/3, 20/4 og 27/4 kl. 17.15-20.45

 

 

Andre foredrag

 

 

 

Kristen fordybelse

Lene Højholt