YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

NYHEDER

Pilgrimsejser

 

I 2018 er der to pilgrimsrejer:

 

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland 7. - 15. maj 2018

http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/graekenland/rejser-med-rejseleder/1803854-graekenland-i-paulus-fodspor-_lene-hoejholt/

 

Meditativ pilgrimsrejse til Assisi.

3. - 10. september 2018

http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/italien/rejser-med-rejseleder/1803850-assisi-meditativ-pilgrimsrejse-lene-hojholt-3-september-2018/

 

Om indhold se nærmere på siden: "Pilgrimsrejser"

Se billeder fra tidligere rejser på samme side

 

Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

 

 

 

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

 

Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 2 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 3/11 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 390 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.

 

Nye kurser

Retræter

Sommerretræte på Ådalen

Vejen, sandheden og livet

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder.

 

Johannesevangeliet rummer en vej til mødet med Gud. Sandhed er vejens eksistentielle indhold, og livet, det levende liv, er dens mål. Retræten vil være en fordybelse i de tre begreber og – hvis vi lader dem lede os - deres konsekvenser ind i vores konkrete liv.

På retræten vil der hver dag være fælles meditation, gudstjeneste og en individuel samtale.

Tid: 5. - 8. juli

Pris: 5050 kr. Inkluderer ophold på enkeltværelse - og mad.

Det er muligt at ankomme aftenen før mod et tillæg på 250 kr.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV

Se http://www.aadalenretraete.dk/

 

30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder.

 

Johannes beskriver i sit evangelium den trosvej, Jesus gik sammen med disciplene. Hver fortælling i evangeliet, alle Jesu ord og handlinger, udgør en symbolsk fremadskridende trosfortælling. Jesus kalder disciplene, og han fører dem frem imod genfødslens virkelighed og ind i mødet med Gud. Undervejs viser han disciplene, at de må SE tilværelsens fundamentale livsvilkår og slippe de psykologiske bindinger, der holder dem fast i en identifikation med det ydre konkrete liv, og han leder dem igennem konfrontationer med ”det gamle sind”.

Da disciplene har lært at SE, hvem de selv er, og hvem Jesus er, løfter han dem ind i sin nærhed og åbner langsomt den åndelige virkelighed i dem. Han fører dem til MØDET med ham ved først at gøre dem til sine disciple, så til sine tjenere, til venner, til brødre og efter opstandelsen til sine børn. Igennem dette møde med ham frisættes de til livet i verden. Denne trosvej er beskrevet i min bog ”Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”.

 

I forlængelse af bogen har jeg udarbejdet et kursusforløb igennem trosvejen på 26 enkeltstående dage, fordelt over 4½ år, og jeg påbegynder nu den 6. gruppe, der gennemlever dette forløb. For et par år siden afsluttede jeg en 28-dages individuelt vejledt retræte igennem forløbet. Det var en stor oplevelse at følge 12 mennesker igennem dette forløb, og jeg vil gerne gentage det, dog udvidet med 2 ekstra dage. Efter dette retræteforløb regner jeg med at arrangere et kursus for nogle af de, der har gennemgået et af de to retræteforløb. Kurset skal fungere som en forberedelse til selv at kunne afholde en Johannesretræte.

Retræten er tiltænkt både de, der allerede har gennemgået forløbet over 26 dage, og som ønsker en mere personlig, individuel fordybelse i Johannesevangeliet, og de, der ikke kender evangeliets vej, men som længes efter at møde en sammenhængende trosvej. De, der lige nu er i gang med 26-dages forløbet, har også mulighed for at deltage. Deltagelse kræver fortrolighed med stilhed og meditation.

Før tilmeldelse kontakt til mig.

 

Tid: Retræten forløber over tre perioder med 10 dage

Fredag 8/2 – søndag 17/2 2019 (vinterferie)

Fredag 16/8 – søndag 25/8 2019

Tirsdag den 7/4 – torsdag den 16/4 2020 (påske)

Dagene vil være i stilhed med fælles meditation/andagt, med daglig individuel vejledning og med gudstjeneste. Hver aften vil der være meditation/hvile til musik. Det sidste retræteforløb, som er en fordybelse i Jesu lidelse, død og opstandelse, finder sted i påsken 2020, så det kan afstemmes med påskedagenes indhold.

Pris: Mellem 28.600 kr. og 31.600 kr. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere. Retræten gennemføres ved mellem 6 og 12 deltagere. Ved mere end 7 deltagere vil vi være to vejledere til de individuelle samtaler, psykolog Birthe Paungreen og jeg selv. Tilmelding er bindende for hele forløbet. Ved tilmelding betales 10.000 kr. som depositum for den sidste retræte. De to andre retræter betales senest to måneder før den pågældende retrætes begyndelse. Depositum (- 400 kr.) tilbagebetales indtil tre måneder før den samlede retrætes start.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV - et sted omgivet af skov og natur.

Opholdet er på enkeltværelser med alle måltider inkluderet. Se http://www.aadalenretraete.dk/

 

 

 

Foredrag

Bofællesskab Baunehøj

Bofællesskab Baunehøj er et bofællesskab på fortrinvist kristent grundlag. Lige nu er der ingen ledige boliger, men det er muligt at komme på venteliste efter en indledende samtale.

Vi mediterer dagligt sammen i vores dejlige fælleshus og forsøger derigennem at opbygge fællesskabet og dele vores kristne tro. Ind imellem holder vi også gudstjeneste sammen. Fællesspisninger har vi en gang om måneden, og derimellem er der det sociale fælles liv, somspontant opstår.

Det er er et åbent fællesskab, hvor der ikke forventes en bestemt tilgang til kristendommen.

Bofællesskabet ligger i Rønde udenfor Århus. Alle husene er nye og har en storslået udsigt over land og vand.

 

For nærmere oplysninger se bofællesskabets hjemmeside: http://bofaellesskab-baunehoej.dk/

Det unyttiges nødvendighed - Mølholm sognehus i Vejle.

Vi mennesker lever vores liv i flere dimensioner, men ofte bliver vi så opslugte af alt det, der sker i den almindelige dagligdag, at noget i os ikke får den næring, som er nødvendig for at vores liv kan føles fyldt. Alle har brug for nærhed, for at se og opleve livet i en større sammenhæng, for at føle mening, og i mange mennesker vågner der med tiden en længsel efter at møde og udfolde noget af alt dette. Det gælder både i relation til andre mennesker, og også i relation til en dybere åndelig dimension, til Gud.

 

En sådan længsel melder sig ofte i perioder, hvor livet gør ondt, og hvor de færdigheder, vi har levet af i det aktive hverdagsliv, ikke mere kan anvendes. Hvis styrken er mistet, hvordan lever vi så med skrøbeligheden? Hvor er glæden midt i det, der gør ondt? Hvilke værdier kan åbne sig for os, hvis de gamle bliver tomme? Og hvordan nærmer vi os et indre meningsgivende liv? Disse og lignende spørgsmål vil stå i centrum for aftenens foredrag, hvor også bibelske tekster vil blive inddraget

Torsdag den 20. september kl. 13, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle

Foredraget er en del af et kirkehøjskoleforløb over hele dage, se kirkens hjemmeside..

Pris pr. foredrag: 60 kr. Frokost og kaffe, hvis det ønskes: 70 kr.

 

 

 

 

Folkeuniversitetet i Århus

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

 

Den religiøse dimension og biblen som vejleder

Bibelen kan læses på mange måder, og den rummer meget livstolkning og visdom. En eksistentiel læsning forudsætter et kendskab til det religiøse sprog og dets symbol- og billedrigdom og en fortrolighed med, hvordan den religiøse virkelighed udtrykker en dybde i menneskelivet og en længsel efter mening.

Kurset vil tage udgangspunkt i en såvel psykologisk som teologisk undersøgelse af den religiøse dimensions virkelighedstolkning. Med inddragelse af bl.a. C. G. Jungs psykologi vil vi dernæst forsøge at genvinde det religiøse sprog gennem læsning af bibeltekster og andre symbol- og billedmættede fremstillinger, som rummer en livstydende og vejledende dimension

Undervisningen forløber over 6 torsdage med 4 timer pr. gang.

Mødedatoerne er torsdagene 13/9, 27/9, 11/10, 1/11, 15/11 og 29/11 kl. 17.15-20.45

Deltagerantallet er begrænset til 24.

 

 

 

 

 

Kristen fordybelse

Lene Højholt