YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Lene Højholt

NYHEDER

Kurser

Folkeuniversitetet i Århus

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/


Det gamle Testamente

Centrale tekster fra Det gamle Testamente udgør kernen i dette semesters grundkursus i teologi. Urhistorien med skabelsesberetninger og syndefald, skikkelser som Abraham og Job, Davids Salmer og profetier om en kommende frelserskikkelse vil danne udgangspunkt for samtaler om menneskelivets grundvilkår, som det bibelske univers skildrer dem.


Teksterne læses, så de spejler og tolker livet i verden og samtidig viser vejen til et åndeligt religiøst univers, der tilføjer eksistensen en meningsgivende dimension og dermed håb. På kurset vil teksterne føre os igennem samtaler om skabelse, skam, angst og skyld og om lidelse og krise, og de vil lede os ind i muligheder for nyskabelse og frisættelse. Indimellem vil vi også beskæftiger os med teksternes funktion i det samfund, de er opstået i.

Undervisningen forløber over 6 torsdage.

Mødedatoerne er torsdagene: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, og 25/4 kl. 17,15-20.45. 

Deltagerantallet er begrænset til 24.
Foredrag

Bofællesskab Baunehøj

Bofællesskab Baunehøj er et bofællesskab på fortrinvist kristent grundlag. Lige nu er der ingen ledige boliger, men det er muligt at komme på venteliste efter en indledende samtale.

Vi mediterer dagligt sammen i vores dejlige fælleshus og forsøger derigennem at opbygge fællesskabet og dele vores kristne tro. Ind imellem holder vi også gudstjeneste sammen. Fællesspisninger har vi en gang om måneden, og derimellem er der det sociale fælles liv, somspontant opstår.

Det er er et åbent fællesskab, hvor der ikke forventes en bestemt tilgang til kristendommen.

Bofællesskabet ligger i Rønde udenfor Århus. Alle husene er nye og har en storslået udsigt over land og vand.


For nærmere oplysninger se bofællesskabets hjemmeside: http://bofaellesskab-baunehoej.dk/


3 foredragsaftener om ”Vejen, sandheden og livet”

Bibeltekster er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår, vi alle er underlagt. Samtidig kan der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men også til at finde mere mening i tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Der er meget vejledning at hente i teksterne.


Johannesevangeliet handler om, hvordan Jesus skridt for skridt fører disciplene ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus viser disciplene, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Den konfronterer læseren med personlige handlemønstre og problemstillinger, som ofte kaster skygger over livet, og den lærer os at se nye og anderledes muligheder. Samtidig fører den frem til oplevelsen af, hvor nært vi mennesker er forbundet med Guds kærlighed.


”Vejen, sandheden og livet” er de helt centrale begreber i Johannesevangeliet, og de tre aftener tager fat på hver sit begreb. Hvert foredrag kan høres for sig, men det kan også varmt anbefales at følge alle tre aftener. I løbet af aftenerne vil der være mulighed for samtale om de spørgsmål, der rejses, ligesom der også vil blive vist billeder, som belyser de enkelte temaer.


Foredragsrækken er et samarbejde mellem tre pastorater i Favrskov Provsti og foregår derfor tre forskellige steder.

Onsdag den 6. februar kl. 19-21 ”Vejen”: Hinnerup sognegård

Onsdag den 27. februar kl. 19-21 ”Sandheden”: Voldum sognegård

Onsdag den 20. marts kl. 19-21 ”Livet”; Sognehuset i HoulbjergPilgrimsejser


Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

18. - 25. maj 2019

Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

Eller på http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/italien/sognerejser/sognerejse-for-alle/1904334-i-frans-af-assisis-fodspor/


Om indhold se nærmere på siden: "Pilgrimsrejser"

Se billeder fra tidligere rejser på samme sidePilgrimsrejse til Israel.

27. marts - 5. april 2020

Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11


1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk


Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 3 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.


Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 9/3  kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 460 kr

I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.


Retræter

30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder.


Johannes beskriver i sit evangelium den trosvej, Jesus gik sammen med disciplene. Hver fortælling i evangeliet, alle Jesu ord og handlinger, udgør en symbolsk fremadskridende trosfortælling. Jesus kalder disciplene, og han fører dem frem imod genfødslens virkelighed og ind i mødet med Gud. Undervejs viser han disciplene, at de må SE tilværelsens fundamentale livsvilkår og slippe de psykologiske bindinger, der holder dem fast i en identifikation med det ydre konkrete liv, og han leder dem igennem konfrontationer med ”det gamle sind”.

Da disciplene har lært at SE, hvem de selv er, og hvem Jesus er, løfter han dem ind i sin nærhed og åbner langsomt den åndelige virkelighed i dem. Han fører dem til MØDET med ham ved først at gøre dem til sine disciple, så til sine tjenere, til venner, til brødre og efter opstandelsen til sine børn. Igennem dette møde med ham frisættes de til livet i verden. Denne trosvej er beskrevet i min bog ”Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”.


I forlængelse af bogen har jeg udarbejdet et kursusforløb igennem trosvejen på 26 enkeltstående dage, fordelt over 4½ år, og jeg påbegynder nu den 6. gruppe, der gennemlever dette forløb. For et par år siden afsluttede jeg en 28-dages individuelt vejledt retræte igennem forløbet. Det var en stor oplevelse at følge 12 mennesker igennem dette forløb, og jeg vil gerne gentage det, dog udvidet med 2 ekstra dage. Efter dette retræteforløb regner jeg med at arrangere et kursus for nogle af de, der har gennemgået et af de to retræteforløb. Kurset skal fungere som en forberedelse til selv at kunne afholde en Johannesretræte.

Retræten er tiltænkt både de, der allerede har gennemgået forløbet over 26 dage, og som ønsker en mere personlig, individuel fordybelse i Johannesevangeliet, og de, der ikke kender evangeliets vej, men som længes efter at møde en sammenhængende trosvej. De, der lige nu er i gang med 26-dages forløbet, har også mulighed for at deltage. Deltagelse kræver fortrolighed med stilhed og meditation.

Før tilmeldelse kontakt til mig.


Tid: Retræten forløber over tre perioder med 10 dage

Fredag 8/2 – søndag 17/2 2019 (vinterferie)

Fredag 16/8 – søndag 25/8 2019

Tirsdag den 7/4 – torsdag den 16/4 2020 (påske)

Dagene vil være i stilhed med fælles meditation/andagt, med daglig individuel vejledning og med gudstjeneste. Hver aften vil der være meditation/hvile til musik. Det sidste retræteforløb, som er en fordybelse i Jesu lidelse, død og opstandelse, finder sted i påsken 2020, så det kan afstemmes med påskedagenes indhold.

Pris: Mellem 28.600 kr. og 31.600 kr. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere. Retræten gennemføres ved mellem 6 og 12 deltagere. Ved mere end 7 deltagere vil vi være to vejledere til de individuelle samtaler, psykolog Birthe Paungreen og jeg selv. Tilmelding er bindende for hele forløbet. Ved tilmelding betales 10.000 kr. som depositum for den sidste retræte. De to andre retræter betales senest to måneder før den pågældende retrætes begyndelse. Depositum (- 400 kr.) tilbagebetales indtil tre måneder før den samlede retrætes start.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV - et sted omgivet af skov og natur.

Opholdet er på enkeltværelser med alle måltider inkluderet. Se http://www.aadalenretraete.dk/


 Kristen fordybelse