YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

 

Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

18. - 25. maj 2019

 

Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56

Eller på http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/italien/sognerejser/sognerejse-for-alle/1904334-i-frans-af-assisis-fodspor/

På denne rejse besøger vi vigtige steder i Frans af Assisis liv. De første dage bor vi i Assisi, hvor han voksede op og tilbragte størstedelen af sin tilværelse. På en heldags-udflugt kører vi til Alvernerbjerget med den voldsomme natur og stedet, hvor Frans modtog Jesu sårmærker. Den sidste del af rejsen centrerer sig om Rietidalen. Især i de sidste år af Frans' liv opholdt han sig her i længere perioder, og vi skal besøge de fire klostre, der ligger på centrale steder, bla. Greccio, hvor han skabte den første - og levende julekrybbe. Tæt på dette kloster skal vi bo.

Under rejsen vil også Clara af Assisi, stifteren af den kvindelige franciskanerorden, være vigtig.

Rejsen er en pilgrimsrejse. Undervejs vil der være andagter og meditationer, stille pilgrimsvandringer og tid til at leve sig ind i den franciskanske spiritualitet og lade sig inspirere af den.

Se billeder:

Pilgrimsrejse til Assisi

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland

PILGRIMSREJSER

 

Med mellemrum arrangeres:

 

Meditativ pilgrimsrejse til Assis.

 

Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

Se nedenfor!

 

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland.

 

Pilgrimsrejse til Israel.

27. marts - 5. april 2020

______________________________________________

 

 

Pilgrimsrejse til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen

Pilgrimsrejse til Israel