YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt


Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

18. - 25. maj 2019


Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

Eller på http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/europa/italien/sognerejser/sognerejse-for-alle/1904334-i-frans-af-assisis-fodspor/

 

På denne rejse besøger vi vigtige steder i Frans af Assisis liv. De første dage bor vi i Assisi, hvor han voksede op og tilbragte størstedelen af sin tilværelse. På en heldags-udflugt kører vi til Alvernerbjerget med den voldsomme natur og stedet, hvor Frans modtog Jesu sårmærker. Den sidste del af rejsen centrerer sig om Rietidalen. Især i de sidste år af Frans' liv opholdt han sig her i længere perioder, og vi skal besøge de fire klostre, der ligger på centrale steder, bla. Greccio, hvor han skabte den første - og levende julekrybbe. Tæt på dette kloster skal vi bo.

Under rejsen vil også Clara af Assisi, stifteren af den kvindelige franciskanerorden, være vigtig.

Rejsen er en pilgrimsrejse. Undervejs vil der være andagter og meditationer, stille pilgrimsvandringer og tid til at leve sig ind i den franciskanske spiritualitet og lade sig inspirere af den.

PILGRIMSREJSER


Med mellemrum arrangeres:


Meditativ pilgrimsrejse til Assis.


Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

Se nedenfor!


Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland.


Pilgrimsrejse til Israel.

______________________________________________Pilgrimsrejse til Israel 

En rejse i det Nye Testamentes univers

27. marts - 5. april 2020


Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

Eller på http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/mellemoesten/israel-palaestina/rejser-med-rejseleder/2004439-israel-palaestina-lene-hoejholt-273-2020/


De bibelske fortællinger får en ny klang, når stederne, de foregår, er blevet sanseligt oplevet.

På rejsen vil besøgene på de bibelske steder blive fordybet igennem meditation på tekster, ikoner og billeder, der knytter sig til stederne!

Pilgrimsvandringer igennem den natur, Jesus har færdedes i, vil være en yderligere hjælp til at komme tæt på Jesu liv og det kristne trosunivers.

Turen vil begynde i Jerusalem og slutte i Galilæa.

Se billeder fra Israel på hjemmesiden under ”Pilgrimsrejser”.


Se billeder:

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland

Pilgrimsrejse til Assisi

Pilgrimsrejse til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen

Pilgrimsrejse til Israel