YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. Sommerretræte

Spejlinger i Frans og Clara af Assisi

Spirituelle valg – hvor er jeg på min vej?

En stilhedsretræte med daglig individuel vejledning. Claras og Frans’ spiritualitet, bibeltekster og billeder vil lede os.

Frans og Clara spejlede altid deres liv i Jesus Kristus, i hans lidelse og i hans kærlighed. Vi kan spejle vores liv i dem og lære af dem, hvordan vi kommer Kristus nær.

De var almindelige mennesker som os, men de traf radikale valg, som de vovede at følge, og det gjorde deres liv enkle og åbnede dem for en nyskabende kreativitet.

På retræten vil der hver dag være fælles meditation, gudstjeneste og en individuel samtale.


Tid: 4. - 7. juli

Pris: 5100 kr. Inkluderer ophold på enkeltværelse - og mad. Det er muligt at ankomme aftenen før mod et tillæg på 250 kr.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV

Se http://www.aadalenretraete.dk/30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder. Retræte er en vandring gennem den trosvej, som er beskrevet i min bog ”Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”.


Retræten var planlagt til begyndelse i februar, men første mødegang er udskudt til august. De to sidste mødegange planlægges i fællesskab med deltagerne.


Johannes beskriver i sit evangelium den trosvej, Jesus gik sammen med disciplene. Hver fortælling i evangeliet, alle Jesu ord og handlinger, udgør en symbolsk fremadskridende trosfortælling. Jesus kalder disciplene, og han fører dem frem imod genfødslens virkelighed og ind i mødet med Gud. Undervejs lærer han disciplene at SE tilværelsens grundlæggende livsvilkår og at slippe de psykologiske bindinger, der holder dem fast i en identifikation med  ”det gamle sind”. Han fører dem til MØDET ved først at gøre dem til sine disciple, så til sine tjenere, til venner, til brødre og efter opstandelsen til sine børn. Igennem dette møde frisættes de til livet i verden.


Dagene på retræten vil være i stilhed med fælles meditation/andagt, med daglig individuel vejledning og med gudstjeneste. Hver aften vil der være meditation/hvile til musik.


I forlængelse af min bog har jeg udarbejdet og flere gange gennemført et kursusforløb, der på 26 enkeltstående dage, fordelt over 4½ år, fører  gennem Johannesevangeliets trosvej. En enkelt gang har jeg afholdt en sammenhængende retræte på 28 dage (3x9) igennem trosvejen. Efter den næste lange retræte, 3x10 dage, håber jeg at kunne arrangere et kursus for nogle af de, der har gennemgået en af de to lange retræter - som en forberedelse til, at deltagerne selv kan afholde en Johannesretræte.


Retræten er tiltænkt alle, der længes efter at møde en sammenhængende trosvej. Det gælder både de, der ikke kender Johannesevangeleits vej, og de, der allerede har gennemgået forløbet over 26 dage, og som ønsker en mere personlig, individuel fordybelse. Også de, der er midt i 26-dages forløbet, har mulighed for at deltage.

Deltagelse kræver fortrolighed med stilhed og meditation.

Før tilmeldelse kontakt til mig.


Tid: Retræten forløber over tre perioder med 10 dage

Første mødegang:

Fredag 16/8 – søndag 25/8 2019

De næste mødegange planlægges sammen med deltagerne.


Pris: Mellem 28.600 kr. og 31.600 kr. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere. Retræten gennemføres ved mellem 6 og 12 deltagere. Ved mere end 7 deltagere vil vi være to vejledere til de individuelle samtaler, psykolog Birthe Paungreen og jeg selv. Tilmelding er bindende for hele forløbet. Ved tilmelding betales 10.000 kr. som depositum for den sidste retræte. De to andre retræter betales senest to måneder før den pågældende retrætes begyndelse. Depositum (- 400 kr.) tilbagebetales indtil tre måneder før den samlede retrætes start.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV - et sted omgivet af skov og natur.

Opholdet er på enkeltværelser med alle måltider inkluderet. Se http://www.aadalenretraete.dk/


Kristen fordybelse

Lene Højholt