YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. 

 

 

30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder.

Johannes beskriver i sit evangelium den trosvej, Jesus gik sammen med disciplene. Hver fortælling i evangeliet, alle Jesu ord og handlinger, udgør en symbolsk fremadskridende trosfortælling. Jesus kalder disciplene, og han fører dem frem imod genfødslens virkelighed og ind i mødet med Gud. Undervejs viser han disciplene, at de må SE tilværelsens fundamentale livsvilkår og slippe de psykologiske bindinger, der holder dem fast i en identifikation med det ydre konkrete liv, og han leder dem igennem konfrontationer med ”det gamle sind”.

Da disciplene har lært at SE, hvem de selv er, og hvem Jesus er, løfter han dem ind i sin nærhed og åbner langsomt den åndelige virkelighed i dem. Han fører dem til MØDET med ham ved først at gøre dem til sine disciple, så til sine tjenere, til venner, til brødre og efter opstandelsen til sine børn. Igennem dette møde med ham frisættes de til livet i verden. Denne trosvej er beskrevet i min bog ”Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”.

 

I forlængelse af bogen har jeg udarbejdet et kursusforløb igennem trosvejen på 26 enkeltstående dage, fordelt over 4½ år, og jeg påbegynder nu den 6. gruppe, der gennemlever dette forløb. For et par år siden afsluttede jeg en 28-dages individuelt vejledt retræte igennem forløbet. Det var en stor oplevelse at følge 12 mennesker igennem dette forløb, og jeg vil gerne gentage det, dog udvidet med 2 ekstra dage. Efter dette retræteforløb regner jeg med at arrangere et kursus for nogle af de, der har gennemgået et af de to retræteforløb. Kurset skal fungere som en forberedelse til selv at kunne afholde en Johannesretræte.

Retræten er tiltænkt både de, der allerede har gennemgået forløbet over 26 dage, og som ønsker en mere personlig, individuel fordybelse i Johannesevangeliet, og de, der ikke kender evangeliets vej, men som længes efter at møde en sammenhængende trosvej. De, der lige nu er i gang med 26-dages forløbet, har også mulighed for at deltage. Deltagelse kræver fortrolighed med stilhed og meditation.

Før tilmeldelse kontakt til mig.

 

Tid: Retræten forløber over tre perioder med 10 dage

Fredag 8/2 – søndag 17/2 2019 (vinterferie)

Fredag 16/8 – søndag 25/8 2019

Tirsdag den 7/4 – torsdag den 16/4 2020 (påske)

Dagene vil være i stilhed med fælles meditation/andagt, med daglig individuel vejledning og med gudstjeneste. Hver aften vil der være meditation/hvile til musik. Det sidste retræteforløb, som er en fordybelse i Jesu lidelse, død og opstandelse, finder sted i påsken 2020, så det kan afstemmes med påskedagenes indhold.

Pris: Mellem 28.600 kr. og 31.600 kr. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere. Retræten gennemføres ved mellem 6 og 12 deltagere. Ved mere end 7 deltagere vil vi være to vejledere til de individuelle samtaler, psykolog Birthe Paungreen og jeg selv. Tilmelding er bindende for hele forløbet. Ved tilmelding betales 10.000 kr. som depositum for den sidste retræte. De to andre retræter betales senest to måneder før den pågældende retrætes begyndelse. Depositum (- 400 kr.) tilbagebetales indtil tre måneder før den samlede retrætes start.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV - et sted omgivet af skov og natur.

Opholdet er på enkeltværelser med alle måltider inkluderet. Se http://www.aadalenretraete.dk/