YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. 

 

Den sidste retræte var sommerretræte på Ådalen i juli. Det var en stilhedsretræte med daglige meditationer, gudstjeneste og samtale med en vejleder. En tilsvarende retræte påtænkes igen næste sommer.

 

Der er ikke planlagt retræter i efteråret.