YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG 

Folkeuniversitetet i Århus 

- holdet er nedlagt på grund af corona nedskæringer

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88, f@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk

Læs din Bibel – forstå dig selv   

Johannesevangeliet 9 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 19/3  kl. 10-16

Sognegården i Grenaa, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Pris: 540 kr. Dagen er med fuld forplejning.Andre foredrag og arrangementer


Foredrag i Egeris kirke ved Skive

Frans af Assisi - forberedelse til sognerejse 

Onsdag den 16. marts kl. 19.30


Foredrag i Hvalsø sognegård - kirkehøjskole

Frans af Assisi

Onsdag den 7. september kl. 16.30 - 18.30

Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø.


Kursus/retræte på Løgumkloster Refugium

Frans og Clara af Assisi

Frans af Assisi er en af middelalderens store religiøse personligheder. Frans og Clara skabte et nybrud i åndeligt levet liv, som vi i dag kan lære meget af. De åbnede for et helt nyt syn på Kristus som nærværende i menneskers liv og for et venskab mellem natur og mennesker, som aldrig før var set i kristendommens historie. Retræten er en meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger. Se min bog: "Frans og Clara. Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger."

Hver dag er der stilhed til kl.15.30.

Se nærmere program på:

Frans_og_Clara.pdf (loegumkloster-refugium.dk)

Hver dag er der stilhed til kl.15.30.

Tid: 30. maj – 3. juni

Pris: 4.395 kr. i dobbeltværelse; 4.795 kr. i enkeltværelse.

Sted: Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster

mail@loegumkloster-refugium.dk, www.loegumkloster-refugium.dk