YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

FOREDRAG 

Folkeuniversitetet i Århus 

- holdet blev nedlagt på grund af corona nedskæringer og fortsætter ikke

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88, f@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk

Læs din Bibel – forstå dig selv   

Johannesevangeliet 10 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. Dette er sidste mødegang.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 8/10  kl. 10-16

Sognegården i Grenaa, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Pris: 550 kr. Dagen er med fuld forplejning.Andre foredrag og arrangementer


Foredrag om Frans af Assisi

Kirkehøjskolen i Hvalsø - onsdag den 7. september kl. 16.30 - 18.30

Kirkehøjskolen, fra fredag d. 2. september til søndag d. 11. september, har "Næstekærlighed" som overordnet tema. I den sammenhæng holder jeg onsdag den 7. et foredrag om "Frans af Assisi og franciskansk spiritualitet"

Foredraget finder sted i Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø

Se nærmere om Kirkehøjskolen på kirkens hjemmeside:

Kirkehøjskole om Næstekærlighed - Hvalsø og Særløse Kirker (hvalsoe-kirke.dk)


Fejring af 100 året for at Johs Jørgensen blev æres-borger i Assisi

Lørdag den 1. oktober fejres jubilæet i Svendborg

 I forbindelse med Johannes Jørgensen-jubilæet vil der i Svendborg blive opsat en skulptur af en franciskanermunk. Dagen vil blive fejret med et besøg ved skulpturen, der vil blive holdt et kortere foredrag om de nye munke i byen ved arkæolog og museumsformidler Allan D Knudsen, jeg skal holde et foredrag om Clara og Frans, og der vil blive mulighed for et besøg i Johannes Jørgensens hus. Povl Balslev har komponeret en melodi til et af Johannes Jørgensens digte, som skal synges undervejs.

Det endelige program med mødetider og -steder foreligger endnu ikke. 

Kursus på Løgumkloster Refugium. Kristne mystikere.

8. december - 11. december 2022

Endnu engang tilbyder Løgumkloster Refugium en december-fordybelse i den kristne mystik. I programomtalen lyder det:

”Hvad er en mystiker? Det spørgsmål folder vi ud gennem oplæg og praksis. Vi møder værket Uvidenhedens sky, hvori en engelsk mystiker tilbage i 1300-tallet beskrev, hvordan man når frem til kontemplationens fuldkomne højdepunkt, ”hvori sjælen bliver ét med Gud”. Vi møder tillige Mester Eckhardt (1260-1328) og Frans af Assisi (1182-1226)”.

 

Jeg skal give en indføring i mystikkens to hovedretninger repræsenteret ved Mester Eckehart og Frans af Assisi. Indføringen vil foregå igennem oplæg, samtale og meditative øvelser.

Dagene byder ikke alene på viden, men også på tro i praksis

 

Medvirkende: 

Dorthe Enger, forfatter og cand.mag.; Gunder Gundersen, præst og retræteleder; Lene Højholt, præst og retræteleder; Charlotte Rørth, forfatter og journalist; Helle Skaarup, forstander.

Pris pr. person: Dobbeltværelse: 3.695 kr.; Enkeltværelse: 3.995 kr.

Prisen er inkl. overnatning og fuld forplejning.

Se program: Kristne_mystikere_22.pdf (loegumkloster-refugium.dk)