YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

Folkeuniversitetet i Århus 

- se nærmere Folkeuniversitetets program

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/

FOF i Grenaa - 1-dags kursus

Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk


Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 5 - åben for nye deltagere


Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 29/2 kl.10

Sted: Pavillonen i Grenaa

Pris: 410 kr

I prisen er inkluderet materialer. Mad og drikke medbringes. Andre foredrag og arrangementer

De kristne mystikere og religiøse oplevelser


De kristne mystikere kan være en kilde til fornyelse af vor tids kristendom og tro. Mystikerne levede i det nærhed til Gud, som mange mennesker i dag længes efter. Især middelalderens store mystikere erfarede et gudsnærvær, der gjorde dem nyskabende i deres tid og fik dem til at bryde helt nye veje både religiøst, socialt og kulturelt. Et indblik i deres oplevelser, erkendelser og erfaringer kan åbne til et sprog, et sjælesprog, der gør det lettere at tale om religiøse oplevelser også i dag. De kristne mystikeres univers er en inspiration for den, som søger!
På kurset vil vi beskæftige os med den religiøse oplevelse og den mystiske vej. Hildegard af Bingen, Frans af Assisi, Mester Eckehart og Teresa af Avila vil igennem deres liv og tanker være de væsentligste kilder.
Under¬visningen forløber over 6 torsdage med 4 timer pr. gang. Deltagerantallet er begrænset til 24.
Torsdagene: 23/1, 6/2, 20/2, 27/2, 12/3, 23/4 og 7/5. kl. 17.15-20.45 Sted: AU, bygning 1530, lokale G218, Ny Munkegade 118, 8000 AarhusSpirituelle praksisdage 19. - 22. juni 2020 på Løgumkloster Refugium
Forstander Helle Skaarup er vært. Øvrige medvirkende: Lene Højholt, præst; Erling Bjerrum-Petersen, præst; Peter Ruge, præst; Signe von Oettingen, præst; Nini Prætorius, prof.; Charlotte Rørth, forfatter.
Se program: https://www.loegumkloster-refugium.dk/media/Spirituelle_praksisdage20.pdf


FOREDRAG