YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen. Sommerretræte på Ådalen

Spejlinger i Frans og Clara af Assisi
Gensakralisering af liv og virkelighed – hvem er jeg?

En stilhedsretræte med daglig individuel vejledning. Claras og Frans’ spiritualitet, bibeltekster og billeder vil lede os.


For Frans og Clara er ethvert menneske og enhver skabning hellig, fordi alt er skabt af Guds ord og derfor bærer Guds virkelighed i sig. De møder verden med helt åbne sanser, de søger efter Guds spor i, hvad de ser, i mennesker, i dyr, i naturen, i situationer, og derfor bliver alle relationer for dem ligeværdige og oplyste af Guds nærvær.
Denne hellighedsfølelse, som de altid bærer med sig, kan vi lære af og beriges af, og den vil vi søge efter på sommerens retræte.
På retræten vil der hver dag være fælles meditation, gudstjeneste og en individuel samtale.

Tid: 2. -5. juli
Pris: 5100 kr. Inkluderer ophold på enkeltværelse - og mad. Det er muligt at ankomme aftenen før mod et tillæg på 250 kr.
Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Se http://www.aadalenretraete.dk/

30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder. Retræte er en vandring gennem den trosvej, som er beskrevet i min bog ”Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”.


Denne retræte gennemføres, når der er 6 tilmeldte. Mødegangene planlægges i fællesskab med deltagerne og Ådalen.

Retræten er tiltænkt alle, der længes efter at møde en sammenhængende trosvej. Det gælder både de, der ikke kender Johannesevangeleits vej, og de, der allerede har gennemgået et længere forløb.

Deltagelse kræver fortrolighed med stilhed og meditation.

Før tilmeldelse kontakt til mig.


Johannes beskriver i sit evangelium den trosvej, Jesus gik sammen med disciplene. Hver fortælling i evangeliet, alle Jesu ord og handlinger, udgør en symbolsk fremadskridende trosfortælling. Jesus kalder disciplene, og han fører dem frem imod genfødslens virkelighed og ind i mødet med Gud. Undervejs lærer han disciplene at SE tilværelsens grundlæggende livsvilkår og at slippe de psykologiske bindinger, der holder dem fast i en identifikation med  ”det gamle sind”. Han fører dem til MØDET ved først at gøre dem til sine disciple, så til sine tjenere, til venner, til brødre og efter opstandelsen til sine børn. Igennem dette møde frisættes de til livet i verden.

Dagene på retræten vil være i stilhed med fælles meditation/andagt, med daglig individuel vejledning og med gudstjeneste. Hver aften vil der være meditation/hvile til musik.

Pris: Mellem 28.600 kr. og 31.600 kr. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere.

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV - et sted omgivet af skov og natur.

Opholdet er på enkeltværelser med alle måltider inkluderet. Se http://www.aadalenretraete.dk/