YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

RETRÆTER

En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give rum for et indre liv og for tid til at overveje dybere aspekter af tilværelsen.                  Retræte på Løgumkloster Refugium

                             Frans og Clara af Assisi

Frans af Assisi er en af middelalderens store religiøse personligheder. Frans og Clara skabte et nybrud i åndeligt levet liv, som vi i dag kan lære meget af. De åbnede for et helt nyt syn på Kristus som nærværende i menneskers liv og for et venskab mellem natur og mennesker, som aldrig før var set i kristendommens historie. Retræten er en meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger. Se min bog: "Frans og Clara. Meditativ fordybelse i de franciskabnske fortællinger."

Hver dag er der stilhed til kl.15.30.

Se nærmere program på:

Frans_og_Clara.pdf (loegumkloster-refugium.dk)

Tid: 30. maj – 3. juni

Pris: 4.395 kr. i dobbeltværelse; 4.795 kr. i enkeltværelse.

Sted: Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster

mail@loegumkloster-refugium.dk, www.loegumkloster-refugium.dk


                    Sommerretræte på Ådalen                                                         ”Opstandelsesbilleder”

En stilhedsretræte med daglig individuel vejledning, hvor bibeltekster, billeder og eksistentielle overvejelser vil lede os.


Død og opstandelse rummer fundamentale spørgsmål ind i vores liv og ind i den kristne tro og forestilling. Døden er uomgængelig for alle, for os selv og for dem, vi holder af, og den er forbundet med de største tab, vi kommer ud for – når vi mister, og når vi selv skal dø. Lige nu bliver temaet helt nærværende igennem alt det, som sker, når krig, ødelæggelse, lidelse, krise og død omgiver os. Netop her har vi brug for at se ind i en trosdimension, der er båret af en opstandelsesvirkelighed, som både omhandler forvandling midt i livet og den opstandelse, vi håber, venter på os efter vores død.

Jesus kender døden og opstandelsen – i ham er de to virkeligheder forbundet og forenet, og derfor kan han lede os til bedre at kunne møde det, som er vores liv og død. I lignelser og billedtale forbereder han os, og igennem sin egen lidelse og død viser han, hvad han taler om.


Hovedvægten vil på retræten ligge på Det nye Testamentes fortællinger om opstandelsen, og på hvad disse kan give af fortrøstning ind i livet nu og her. I kunstens verden er opstandelsen illustreret utallige steder - til håb, trøst og opbyggelse. Evangelierne knytter også begreberne død og opstandelse til tilstande af krise, lidelse og forvandling i det fysiske liv; sådanne tekster vil også blive inddraget. 


På retræten vil der hver dag være fælles morgenmeditation, en individuel samtale, gudstjeneste og aftenmeditation til musik. Samtalerne vil være med psykolog Birthe Paungreen eller med mig.

Igennem en del år har vi afholdt sommerretræter – med skiftende temaer. Dette års sommerretræte bliver den sidste.  

Tid: 30. juni - 3. juli

Pris: 5300 kr. Inkluderer ophold på enkeltværelse - og mad. Det er muligt at ankomme aftenen før mod et tillæg på 250 kr.
Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Se www.aadalenretraete.dk/