YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem  og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«

                       Fra Angelico: Kongernes tilbedelse               Godt nytår!

Skriftord og billede til personlig fordybelse:

KRISTEN FORDYBELSE

- at søge Guds nærvær

Lene Højholt tilbyder vejledning igennem personlig samtale, kurser, retræter, foredrag og pilgrimsrejser

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:

mail@lenehojholt.dk

  Kristen fordybelse

Lene Højholt