YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

Pilgrimsrejse til Israel 

En rejse i det Nye Testamentes univers

27. marts - 5. april 2020


Program, yderligere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

Eller på http://www.unitasrejser.dk/rejsemaal/mellemoesten/israel-palaestina/rejser-med-rejseleder/2004439-israel-palaestina-lene-hoejholt-273-2020/


De bibelske fortællinger får en ny klang, når stederne, de foregår, er blevet sanseligt oplevet.

På rejsen vil besøgene på de bibelske steder blive fordybet igennem meditation på tekster, ikoner og billeder, der knytter sig til stederne!

Pilgrimsvandringer igennem den natur, Jesus har færdedes i, vil være en yderligere hjælp til at komme tæt på Jesu liv og det kristne trosunivers.

Turen vil begynde i Jerusalem og slutte i Galilæa.

Se billeder fra Israel på hjemmesiden under ”Pilgrimsrejser”.


PILGRIMSREJSER


Med mellemrum arrangeres:


Meditativ pilgrimsrejse til Assis.


Pilgrimsrejse i Frans af Assisis fodspor - til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen.

Se nedenfor!


Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland.


Pilgrimsrejse til Israel.

______________________________________________Meditativ pilgrimsrejse til Assisi 6. - 13. juni 2021


På denne rejse besøger vi de vigtigste steder i Clara og Frans af Assisis liv. Vi bor i byen Assisi, hvor de voksede op og levede deres liv, og hvor de også begge døde og blev begravet. Byen er i dag fredet og fremstår næsten som på de to helgeners tid, dog er den meget præget af deres to store gravkirker, San Francesco og Santa Chiara, som er placeret i hver sin ende af byen, og som omslutter den med en helt særlig atmosfære.
På en heldagsudflugt tager vi til Alvernerbjerget. Her er naturen anderledes barsk og afspejler andre sider af Frans’ spiritualitet. Det var her, Frans modtog Jesu Kristi sårmærker.
Mens Frans rejste rundt og prædikede, levede Clara med sine søstre indelukket i San Damiano klostret. På dette sted udfoldede de deres helt særlige kvindelige spiritualitet, og her er det stadig muligt at komme tæt på ånden fra dem. I dag lever Clarasøstrene i et kloster inde i Assisi, hvor vi skal deltage i tidebønner og høre dem synge.
Rejsen er en meditativ pilgrimsrejse. Der vil være daglige andagter og meditationer, stille pilgrimsvandringer og tid til at leve sig ind i den franciskanske spiritualitet og lade sig inspirere af den.
Se billeder på hjemmesiden under ”Pilgrimsrejser”. Program foreligger i løbet af marts.
Yderligere oplysninger og foreløbig tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11

Se billeder:

Pilgrimsrejse i Paulus' fodspor igennem Grækenland

Pilgrimsrejse til Assisi

Pilgrimsrejse til Assisi, Alvernerbjerget og Rietidalen

Pilgrimsrejse til Israel