YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller på www.fof.dk/djursland


Læs din Bibel – forstå dig selv     

Johannesevangeliet 10 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. Dette er sidste mødegang.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 8/10  kl. 10-16

Sognegården i Grenaa, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Pris: 550 kr. Dagen er med fuld forplejningFORTSATTE KURSER

Weekendkurser     

Fordybelse i Paulus 

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret

Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”, og de næste kurser vil være en læsning af Paulustekster og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 18. - 20. februar 2022

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter kl. 18.00, sidste dag kl. 17.

Pris: 2.250 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

Kristen fordybelse - Markusevangeliet

3 dages internat på Ådalen i foråret og 2 dages almindeligt kursus i efteråret. Lukket gruppe.

Denne gruppe fordyber sig i Markusevangeliet og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.  

Forårskurset afholdes som internat på Ådalen - i dette kursus indgår perioder med stilhed, efterårskurset afholdes på Baunehøjparken, 8410 Rønde

Tid: 6. - 8. maj 2022.

Pris: 3850 kr. 

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV

Se http://aadalenretraete.dk/

Tid: 28. - 29. oktober 2022

Pris: 1500 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde1-dags kurser


Kursusforløbene er åndelig vejledning, der følger en bibelsk vej igennem et skrift eller et evangelium. Hver kursusdag er en fordybelse i en bibelfortælling – igennem meditation, samtale, tekst, billede og musik. På alle kursusforløb arbejder deltagerne imellem kursusdagene med trosoplevelser og eksistentielle problemer og ressourcer, fordybelsen åbner for. Erfaringer deles med resten af gruppen - til inspiration.


Nye gruppe, som begynder i efteråret 2022

Flere grupper afsluttes i løbet af foråret, og i august 2022 begynder der to nye grupper:

Markusevangeliets trosvej. Formodentlig18 kursusdage

Paulus – på vandring igennem Paulus’ erfaringer og trosvej. 15 kursusdage

Der er få pladser tilbage

 

"At blive menneske" - den bibelske urfortælling som bevidsthedsvej 5 - et forløb på 15 gange. Lukket gruppe

Mandag den 31. januar kl. 10 - 17Abrahams Gudsforhold

Mandag den 28. februar kl. 10 - 17Abrahams offer

Mandag den 25. april kl. 10 - 17Afslutning

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde


Johannesevangeliets vej 6 - et forløb på 26 gange. 

Lukket gruppe

Tirsdag den 1. februar kl. 10 - 17: Det sidste møde

Tirsdag den 22. marts kl. 10 - 17Prologen

Tirsdag den 26. april kl. 10 - 17Afslutning

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Johannesevangeliets vej 7 - et forløb på 26 gange.

Lukket gruppe

Fredag den 4. februar kl. 10 - 17Indvielse – indtoget i Jerusalem

Fredag den 25. marts kl. 10 - 17Indvielse – fodvaskningen

Fredag den 29. april kl. 10 - 17: Indvielse – nadveren

Pris: 2.400 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Paulus 1 - et forløb på 12 gange.
Lukket gruppe

Torsdag den 3. februar kl. 10 - 17
Torsdag den 24. marts kl. 10 - 17
Torsdag den 28. pril kl. 10 – 17

Pris: 2.400 kr
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde