YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

1-dags kursus på FOF i Grenaa

Tilmelding på 86 32 55 88 eller på www.fof.dk/djursland


Læs din Bibel – forstå dig selv     

Johannesevangeliet 10 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. Dette er sidste mødegang.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Lørdag 8/10  kl. 10-16

Sognegården i Grenaa, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Pris: 550 kr. Dagen er med fuld forplejning

FORTSATTE KURSER

Weekendkurser     

Kristen fordybelse - Markusevangeliet

3 dages internat på Ådalen i foråret og 2 dages almindeligt kursus i efteråret. Lukket gruppe.

Denne gruppe fordyber sig i Markusevangeliet og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.  

Forårskurset afholdes som internat på Ådalen - i dette kursus indgår perioder med stilhed, efterårskurset afholdes på Baunehøjparken, 8410 Rønde

Tid: 28. - 29. oktober 2022

Pris: 1500 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

Tid: 3. - 5. marts 2023.

Pris: 4.000 inkl. ophold og mad.

Det er muligt at ankomme aftenen før for 250 kr. ekstra

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV

Se http://aadalenretraete.dk/Fordybelse i Johannesevangeliets vej 

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret

Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”, og med denne weekend begynder en række kurser som bliver en fælles vandring ad Johannesevangeliets vej.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold, vores spirituelle vej og vores daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 4. - 6. november 

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 18.00, sidste dag dog kl. 17

Pris: 2.250 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

 

Johannesevangeliets vej 7 

Et forløb på 26 gange. Lukket gruppe

Fredag den 26. august kl. 10 - 17: Jesus som vejen, sandheden og livet

Fredag den 7. oktober kl. 10 - 17: Mødet med Faderen  

Fredag den 25. november kl. 10 - 17: Jesu bortgang og hans sidste bøn

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

Paulus 2 – På vandring igennem Paulus’ erfaringer, trosvej og vejledning

Et forløb på 15 gange. Lukket gruppe

Tirsdag den 30. august kl. 10 – 17: Paulus’ baggrund
Tirsdag den 4. oktober kl. 10 – 17: Paulus’ oplevelse ved Damaskus
Tirsdag den 22. november kl. 10 – 17: Det gamle og det nye menneske

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

Markusevangeliets vej 1 

Et forløb på ca. 18 gange. Lukket gruppe

Torsdag den 25. august kl. 10 - 17

Torsdag den 13. oktober kl. 10 – 17

Torsdag den 24. november kl. 10 – 17

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

1-dags kurser


Kursusforløbene er åndelig vejledning, der følger en bibelsk vej igennem et skrift eller et evangelium. Hver kursusdag er en fordybelse i en bibelfortælling – igennem meditation, samtale, tekst, billede og musik. På alle kursusforløb arbejder deltagerne imellem kursusdagene med trosoplevelser og eksistentielle problemer og ressourcer, fordybelsen åbner for. Erfaringer deles med resten af gruppen - til inspiration.

 

Andre kurser


Kursus på Løgumkloster Refugium. Kristne mystikere.

8. december - 11. december 2022

Endnu engang tilbyder Løgumkloster Refugium en december-fordybelse i den kristne mystik. I programomtalen lyder det:

”Hvad er en mystiker? Det spørgsmål folder vi ud gennem oplæg og praksis. Vi møder værket Uvidenhedens sky, hvori en engelsk mystiker tilbage i 1300-tallet beskrev, hvordan man når frem til kontemplationens fuldkomne højdepunkt, ”hvori sjælen bliver ét med Gud”. Vi møder tillige Mester Eckhardt (1260-1328) og Frans af Assisi (1182-1226)”.

 

Jeg skal give en indføring i mystikkens to hovedretninger repræsenteret ved Mester Eckehart og Frans af Assisi. Indføringen vil foregå igennem oplæg, samtale og meditative øvelser.

Dagene byder ikke alene på viden, men også på tro i praksis

 

Medvirkende: 

Dorthe Enger, forfatter og cand.mag.; Gunder Gundersen, præst og retræteleder; Lene Højholt, præst og retræteleder; Charlotte Rørth, forfatter og journalist; Helle Skaarup, forstander.

Pris pr. person: Dobbeltværelse: 3.695 kr.; Enkeltværelse: 3.995 kr.

Prisen er inkl. overnatning og fuld forplejning.

Se program: Kristne_mystikere_22.pdf (loegumkloster-refugium.dk)