YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Kristen fordybelse

Lene Højholt

NYHEDER og åbne kurser og arrangemente


Ny bog udkommer den 6. maj:
Frans og Clara. Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger.
Pris 349,95 kr.


Radiogudstjeneste fra Bofællesskab Baunehøj
Søndag den 10. maj – bemærk ny dato
Organist: Peter Arendt


Meditativ pilgrimsrejse til Assisi
6. - 13. juni 2021


På denne rejse besøger vi de vigtigste steder i Clara og Frans af Assisis liv. Vi bor i byen Assisi, hvor de voksede op og levede deres liv, og hvor de også begge døde og blev begravet. Byen er i dag fredet og fremstår næsten som på de to helgeners tid, dog er den meget præget af deres to store gravkirker, San Francesco og Santa Chiara, som er placeret i hver sin ende af byen, og som omslutter den med en helt særlig atmosfære.
På en heldagsudflugt tager vi til Alvernerbjerget. Her er naturen anderledes barsk og afspejler andre sider af Frans’ spiritualitet. Det var her, Frans modtog Jesu Kristi sårmærker.
Mens Frans rejste rundt og prædikede, levede Clara med sine søstre indelukket i San Damiano klostret. På dette sted udfoldede de deres helt særlige kvindelige spiritualitet, og her er det stadig muligt at komme tæt på ånden fra dem. I dag lever Clarasøstrene i et kloster inde i Assisi, hvor vi skal deltage i tidebønner og høre dem synge.


Rejsen er en meditativ pilgrimsrejse. Der vil være daglige andagter og meditationer, stille pilgrimsvandringer og tid til at leve sig ind i den franciskanske spiritualitet og lade sig inspirere af den.


Se billeder på hjemmesiden under ”Pilgrimsrejser”. Program foreligger i løbet af marts.
Yderligere oplysninger og foreløbig tilmelding hos Unitas Rejser, tlf.: 86 82 56 11


Sommerretræte på Ådalen

Spejlinger i Frans og Clara af Assisi
Gensakralisering af liv og virkelighed – hvem er jeg?


En stilhedsretræte med daglig individuel
vejledning. Claras og Frans’ spiritualitet,
bibeltekster og billeder vil lede os.

For Frans og Clara er ethvert menneske og enhver skabning hellig, fordi alt er skabt af Guds ord og derfor bærer Guds virkelighed i sig. De møder verden med helt åbne sanser, de søger efter Guds spor i, hvad de ser, i mennesker, i dyr, i naturen, i situationer, og derfor bliver alle relationer for dem ligeværdige og oplyste af Guds nærvær.
Denne hellighedsfølelse, som de altid bærer med sig, kan vi lære af og beriges af, og den vil vi søge efter på sommerens retræte.
På retræten vil der hver dag være fælles meditation, gudstjeneste og en individuel samtale.

Tid: 2. -5. juli
Pris: 5100 kr. Inkluderer ophold på enkeltværelse - og mad. Det er muligt at ankomme aftenen før mod et tillæg på 250 kr.
Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Se http://www.aadalenretraete.dk/


Spirituelle praksisdage 19. - 22. juni 2020 på Løgumkloster Refugium


Forstander Helle Skaarup er vært. Øvrige medvirkende: Lene Højholt, præst; Erling Bjerrum-Petersen, præst; Peter Ruge, præst; Signe von Oettingen, præst; Nini Prætorius, prof.; Charlotte Rørth, forfatter.
Se program: https://www.loegumkloster-refugium.dk/media/Spirituelle_praksisdage20.pdf

FOF i Grenaa
Tilmelding på 86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk


Læs din Bibel – forstå dig selv

Johannesevangeliet 5 - åben for nye deltagere

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale. Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.
Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.
Lørdag 29/2 kl.10 - 16
Sted: Pavillonen i Grenaa, Kærvej 11, 8500 Grenå
Pris: 410 kr. I prisen er inkluderet materialer. Mad og drikke medbringes.

30-dages retræte (3x10 dage) på Ådalen Johannesevangeliets trosvej

En stilhedsretræte med individuel vejledning igennem bibeltekster og billeder.


Se nærmere under siden "Retræter" eller henvendelse til mig.

 Bofællesskab Baunehøj - ledig bolig


Bofællesskab Baunehøj er et bofællesskab på fortrinsvist kristent grundlag.
Vi mediterer dagligt sammen i vores dejlige fælleshus og forsøger derigennem at opbygge fællesskabet og dele vores kristne tro. Indimellem holder vi gudstjenester, nogle arrangerer små retræter sammen, og i adventstiden mødes vi hver aften omkring adventskransen til en kort meditation og sang. Forskellige udvalg arbejder fortløbende med nye tiltag, bl.a. arrangerer et kunstudvalg skiftende udstillinger i fælleshuset. Fællesspisning har vi en gang om måneden, en eftermiddagscafé ligeledes en gang om måneden til samtaler og små oplæg. Derimellem er der det sociale fælles liv, som spontant opstår.
Det er er et åbent fællesskab, hvor der ikke forventes en bestemt tilgang til kristendommen. Alle kan deltage i arrangementer i den grad, det ønskes. De fælles meditationer sætter vi dog højt.
Bofællesskabet ligger i Rønde udenfor Århus. Alle husene er nye og har en storslået udsigt over land og vand.
Det er muligt at komme på venteliste efter en indledende samtale. Lige nu er der en ledig bolig.
For nærmere oplysninger se bofællesskabets hjemmeside: http://bofaellesskab-baunehoej.dk/