YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

PILGRIMSREJSER


Meditativ pilgrimsrejse til Cortona og Assisi 

25. maj - 1. juni 2024

Min sidste åbne grupperejse til Assisi


Denne rejse til Assisi og den franciskanske spiritualitet begynder i Cortona med en pilgrimsvandring til et franciskansk kloster, Le Celle, udenfor byen, som Frans var med til at grundlægge, og som han besøgte flere gange, sidste gang kort før sin død. Her modtages vi af franciskanske brødre og af Per Nicolai Andersen, der har boet i klostret i flere kortere perioder, og som vil vise os rundt. Den følgende dag på vej til Assisi besøger vi Alvernerbjerget, hvor Frans blev stigmatiseret, og hvor vi vil holde en andagt i Stigmatationskapellet og senere deltage i munkenes daglige procession fra kirken til kapellet.

Resten af ugen tilbringes i Assisi, hvor vi besøger de vigtigste steder i Frans og Claras liv og forsøger at møde og forstå noget af det, de skaber. Undervejs vil vi også fordybe os i forskelle mellem den mandlige og den kvindelige spiritualitet, de repræsenterer.

Rejsen er en meditativ pilgrimsrejse, så vi går stille pilgrimsvandringer til stederne, vi besøger, - for at stemme sindet til mødet med dem. Nogle af vandringerne er korte, et par er lidt længere. Hver dag er der andagt og meditationer, og vi deltager i tidebønner i lokale kirker. Der vil også være tid til indlevelse i den franciskanske spiritualitet og dens billedudtryk i kirkerne, og til samtaler og gensidig inspiration.

 

Se rejsen på Unitas Rejsers hjemmeside: Meditativ pilgrimsrejse til Cortona og Assisi - Unitas Rejser eller få tilsendt et program. Nærmere oplysninger og tilmelding hos Unitas Rejser, Torgunn Skov, tlf.: 8723 1247, email.: ts@unitas.dkPilgrimsrejse i Paulus' fodspor

igennem Grækenland 9. – 16. maj 2025

Paulus, hans teologi, hans rejser og hans forhold til de enkelte menigheder er i centrum på denne tur. Også den religiøse kunst og kultur, der er vokset op i Paulus’ fodspor, vil være en vigtig del af indholdet.


Rejsen tager sit udgangspunkt i Kavala (Neapolis), hvor Paulus først gik i land i Europa. Lidt udenfor Kavala ligger Philippi, hvor han døbte en kvinde, Lydia, og grundlagde den første europæiske menighed. Paulus’ brev til Filipperne er skrevet til menigheden her, og i det arkæologiske område er der såvel et antikt forum som rester af store og meget tidlige kirker.

Fra Philippi går turen videre til Ouranopolis ved foden af Athoshalvøen, hvorfra vi skal sejle ned langs halvøen. Athos er ”Marias have”, et helligt sted, hvor kun mænd må opholde sig, med store klostre beboet af munke. I Thessaloniki skal vi besøge tre gamle byzantinske kirker og se på, hvordan kirkebyggeri og troens billedkunst udviklede sig igennem de tidlige århundreder. Vi skal deltage i en ortodoks gudstjeneste, og hvis tiden tillader det, besøger vi på vejen mod syd et aktivt og levende kvindekloster, Prodromouklosteret, tæt på Olymposbjerget. Nonnerne her har med hjælp fra tilrejsende fra hele verden genopbygget og restaureret et tidligere kloster med en helt speciel kirke. 

Næste stop er Meteora-området, hjemsted for et af de største og vigtigste komplekser af klostre i den østlige ortodokse kirke. De seks bevarede klostre (oprindeligt 24) er bygget på enorme naturlige klippesøjler (se billedet); tidligere var den eneste adgang til eremitklostrene at blive hejst op til dem i kurve. Vi besøger et par af klostrene og går pilgrimsvandring igennem det meget specielle landskab. Vi skal også se et ikonmalerværksted.


På vejen mod Athen gør vi holdt ved det gamle byzantinsk kloster, Hosios Loukas, som blev bygget over en stor helgens og helbreders tilholds- og begravelsessted. Den hellige Loukas døde i år 953, og både før og efter hans død valfartede folk til stedet på grund af store undere og helbre-delser, som fandt sted her. Klosterets to kirker med ”helbredelseskrypten” eksisterer stadig og udstråler en forunderlig skønhed med deres mosaikker og fresker. 

I Athen besøger vi Akropolis og Areopagosklippen, hvor Paulus holdt sin berømte tale, og får lidt tid til på egen hånd at udforske byen.

Til slut går turen til det gamle Korinth med det store arkæologiske område, der giver et stærkt billede af byens tidligere liv med Apollontemplet i midten. Den sidste overnatning er i den lille badeby, Loutraki, tæt på Korinth, hvor vi tilbringer resten af den sidste dag.


En ca.-pris for rejsen og et program vil foreligge i løbet af februar. Forhåndstilmelding uden binding er allerede mulig hos Unitas Rejser, Torgunn Skov, tlf.: 8723 1247, email.: ts@unitas.dk, som også står til rådighed med yderligere oplysninger. 

Forårsretræte på Løgumkloster Refugium

"At blive menneske!"  9. - 13. maj 2024


Det kristne virkelighedssyn beskrives i billedform klart og koncentreret igennem bibelens første kapitler. Gud, mennesket, naturen, defineres og sættes i relation til hinanden, og igennem skabelsesberetningernes fortællinger fremstilles det grundvilkår, vi mennesker er sat i.

Vi er alle skabt i Guds billede og rummer hans virkelighed i os, men vi lever også i en jeg-virkelighed, beskrevet igennem syndefaldsberetningen, som giver muligheder, men som også splitter sindet og gør det vanskeligt at rumme os selv med alt, hvad vi er, og dermed at finde fred med os selv.

Også ”urhistoriens” følgende fortællinger om Kain og Abel, syndfloden og Babelstårnet, uddyber forståelsen af de menneskelige vilkår, vi må leve med, og samtidig giver de indblik i veje til accept og forløsning, til en form for tilbage-venden til den oprindelse, Gud med sit billede har lagt i os.


På retræten henter vi inspiration og åndelig vejledning igennem urfortællingens beretninger. Det sker gennem meditativ fordybelse i bibelens tekster og i billeder, der knytter sig hertil, og igennem samtale og stilhed. Hver dag er der stilhed til kl.15.30. Om aftenen lytter vi til ½ times musik i kapitelsalen, og herefter er der igen stilhed.

Se dagsprogram på https://www.loegumkloster-refugium.dk/Program/Retr%C3%A6te-%E2%80%93-at-blive-menneske


Pris pr. person: Dobbeltværelse: 4.595 kr.; Enkeltværelse: 4.995 kr.

Prisen er inkl. overnatning og fuld forplejning.

En ekstra dag inkl. fuld forplejning, før eller efter programmet, kan fås pr. person til 795 kr.

Sted: Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster

mail@loegumkloster-refugium.dk, www.loegumkloster-refugium.dk

Tilmelding til Løgumkloster Refugium

 

FOREDRAG

 

Foredrag om Clara af Assisi - Hvalsø sognegård

Fredag den 1. marts kl. 14 - 16


Clara af Assisi er Frans af Assisis kvindelige modpol. Som helt ung blev Clara grebet af Frans og

hans inderlige og radikale tro, og efter at have mødt ham nogle få gange, overgav hun sig selv og sit liv helt i hans varetægt. Det var hans kærlighed til mennesket Jesus, der ramte hende, og selv om de to sjældent mødtes, forblev deres liv herefter dybt forbundne i den fælles hengivelse til Jesus Kristus.

Frans var et udadrettet menneske, og sammen med sine brødre vandrede han rundt som tiggermunk og forkyndte evangeliet, mens Clara som kvinde efter tidens skik levede indelukket i et kloster sammen med de andre kvinder, der efterhånden strømmede til hendes sted. I troen og i hjertet var hun forenet med Frans, men hendes og søstrenes trosvej udfoldede sig bag klostrets mure på en helt anden måde end hans og brødrenes, og hun måtte finde sin egen vej mod foreningen med Kristus.

Frans og Claras liv er udtryk for henholdsvis en mandlig og en kvindelig spirituel vej, og der er meget at lære af dem. De levede langt fra vores tid og på en helt anden måde, end vi gør i dag, men deres længsel, deres vedholdenhed i kærlighed og deres intension kan være et forbillede for ethvert søgende menneske.

Sted: Sognegården i Hvalsø, Præstegårdsvej 2B, 4330 Hvalsø

Arrangementet er gratis. Af hensyn til kaffe/kage bedes tilmeldelse ske til Carsten Lester.

E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 40469953.

 

KURSER


Nye kurser

I januar 2025 begynder en ny 1-dagsgruppe (se nedenfor), og det er muligt at tilmelde sig. Det bliver enten en gruppe med fordybelse i Paulus: På vandring igennem Paulus’ erfaringer, trosvej og vejledning, 15 mødedage over 2 ½ år, eller med fordybelse i Markusevangeliets trosvej, ca. 18 mødedage over 3 år.

Ved tilmelding er det muligt at ønske, hvilket forløb I foretrækker, gerne med begrundelse. Jeg vil tage hensyn til ønskerne i min beslutning.

 

Weekendkurser   

 

Kristen fordybelse - Markusevangeliet

3 dages internat på Ådalen i foråret og 2 dages almindeligt kursus i efteråret. Lukket gruppe som afsluttes i år.


Denne gruppe fordyber sig i Markusevangeliet og den trosvej, som er beskrevet heri. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold og daglige tilværelse.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer.  

Forårskurset afholdes som internat på Ådalen - i dette kursus indgår perioder med stilhed, efterårskurset afholdes på Baunehøjparken, 8410 Rønde

Tid: 3. - 5 maj 

Pris: 4.100 inkl. ophold og mad.

Det er muligt at ankomme aftenen før for 250 kr. ekstra

Sted: Ådalen Retræte: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV

Se http://aadalenretraete.dk/

Tid: 4. - 5. oktober

Pris: 1600 kr.

Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde


Fordybelse i Johannesevangeliets vej

3 dage i foråret og 3 dag i efteråret


Det overordnede tema for gruppen er ”at søge efter nærvær”, og denne weekend er et led i en række kurser, der tilsammen bliver en fælles vandring ad Johannesevangeliets vej.

Kursusdagenes indhold er fordybelse i bibeltekster, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler mellem meditation, liturgi, stilhed og samtale om oplevelser og erfaringer. Vi lader os lede af teksterne og lader dem spejle vores gudsforhold, vores spirituelle vej og vores daglige tilværelse. Samtidig søger vi vejledning, forståelse og eksistentielle sammenhænge igennem dem.

Hver kursusdag begynder med en andagt med meditation.

Tid: 12. - 14. april 

Kursusdagene begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 18.00, sidste dag dog kl. 17

Pris: 2.400 kr. per kursus

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter, Vorrevej 30 A, 1.sal, Vorre

(ved Skødstrup, ca. 15 km fra Århus centrum)

 

1-dags kurser

 

Kursusforløbene er åndelig vejledning, der følger en bibelsk vej igennem et skrift eller et evangelium. Hver kursusdag er en fordybelse i en bibelfortælling – igennem meditation, samtale, tekst, billede og musik. På alle kursusforløb arbejder deltagerne imellem kursusdagene med de trosoplevelser og eksistentielle problemer og ressourcer, fordybelsen åbner for. Erfaringer deles med resten af gruppen - til inspiration.

 

Johannesevangeliets vej 7 

Et forløb på 26 gange. Afsluttes i dette semester. Lukket gruppe

Fredag den 2. februar kl. 10 - 17: Prologen

Fredag den 15. marts kl. 10 - 17: Afslutning

Pris: 1.600 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

Paulus 2 – På vandring igennem Paulus’ erfaringer, trosvej og vejledning

Et forløb på 15 gange. Lukket gruppe

Tirsdag den 30. januar kl. 10 – 17: Det helliges rum

Onsdag den 20. marts kl. 10 – 17: Kærlighedens og mildhedens rum

Tirsdag den 23. april kl. 10 – 17: Paulus´ vej til Rom

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde

 

Markusevangeliets vej 1 

Et forløb på ca. 18 gange. Lukket gruppe

Torsdag den 25. januar kl. 10 - 17

Torsdag den 21. marts kl. 10 – 17

Torsdag den 18. april kl. 10 – 17

Pris: 2.400 kr.
Sted: Baunehøjparken, 8410 Rønde